Lượt truy cập: 14862190
Người online: 93
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Kiều Trinh 6/3/1987 Nữ Nghệ An Quyết định số 470 ngày 16/8/2017 của Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10