Lượt truy cập: 12130931
Người online: 191
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ly Kiều Vân 20/1/1976 Nữ Quảng Trị

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10