Lượt truy cập: 14629117
Người online: 125
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 K` Choi 2/2/1958 Nam Đắk Nông
2 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10