Lượt truy cập: 12703451
Người online: 122
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Điểu K` Rứ 3/2/1960 Nam Đắk Nông

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10