Lượt truy cập: 12620786
Người online: 142
   Kết quả tìm được: 15    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
2 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
3 Hà Thị Khích  (Hà Thị Khiết) 27/7/1950 Nữ Hà Giang
4 Hà Văn Khoát 20/1/1955 Nam Bắc Kạn Nghỉ hưu từ 01/03/2015 theo Quyết định số 1571-QĐNS/TW ngày 15/12/2014
5 Nông Thị Lâm 18/8/1963 Nữ Lạng Sơn
6 Đinh Thị Mai Lan 22/2/1979 Nữ Cao Bằng
7 Hà Thị Lan 4/9/1978 Nữ Bắc Giang
8 Nguyễn Thị Nương 22/7/1955 Nữ Cao Bằng
9 Trần Thị Hoa Sinh 18/10/1959 Nữ Lạng Sơn
10 La Ngọc Thoáng 23/6/1957 Nam Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10