Lượt truy cập: 14862238
Người online: 84
   Kết quả tìm được: 11    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
2 Hoàng Duy Chinh 15/9/1968 Nam Bắc Kạn
3 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
4 Nguyễn Ngọc Hải 3/12/1965 Nam Hà Giang
5 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
6 Dương Xuân Hòa 15/8/1961 Nam Lạng Sơn
7 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang
8 Hà Thị Lan 4/9/1978 Nữ Bắc Giang
9 Dương Văn Thông  (Dương Đình Thông) 14/6/1964 Nam Bắc Giang Ngày 06/12/2018: Chủ tịch nước có Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Dương Đình Thông
10 Dương Văn Thống 7/12/1961 Nam Yên Bái

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10