Lượt truy cập: 13599067
Người online: 91
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Hồng Minh 11/4/1970 Nữ Quảng Ngãi

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10