Lượt truy cập: 14430466
Người online: 78
   Kết quả tìm được: 4    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang
2 Hứa Thị Hà 18/7/1983 Nữ Tuyên Quang
3 Leo Thị Lịch 23/9/1969 Nữ Bắc Giang
4 Lưu Đức Long 23/5/1963 Nam Vĩnh Phúc

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10