Lượt truy cập: 12626242
Người online: 222
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đỗ Văn Chiến 10/11/1962 Nam Tuyên Quang Từ tháng 9/2011 chuyển sinh hoạt sang ĐBQH tỉnh Yên Bái
2 Trương Thị Huệ 28/1/1961 Nữ Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10