Lượt truy cập: 12648782
Người online: 192
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Ya Duck 5/5/1940 Nam Lâm Đồng
2 Touneh Drong Minh Thắm 26/10/1986 Nữ Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10