Lượt truy cập: 13795426
Người online: 88
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 483

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 K` Nhiễu 13/7/1972 Nam Lâm Đồng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10