Lượt truy cập: 13177841
Người online: 180
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 484

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 A Pớt 5/10/1963 Nam Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10