Lượt truy cập: 12625889
Người online: 173
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 A Nhin  (Hà Sơn Nhin) 10/4/1954 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10