Lượt truy cập: 14098331
Người online: 74
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hồ Văn Niên 15/10/1975 Nam Gia Lai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10