Lượt truy cập: 14431396
Người online: 86
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Y Tru Alio 3/9/1959 Nam Đắk Lắk
2 Y Biêr Niê 20/6/1963 Nam Đắk Lắk
3 Y Khút Niê  (Ama Sa Ly) 5/7/1960 Nam Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10