Lượt truy cập: 12514645
Người online: 182
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 KPă Bình  (KSor Phước) 8/2/1954 Nam Gia Lai
2 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
3 Y Mửi  (Rơ Châm H`MưiH) 20/12/1959 Nữ Kon Tum

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10