Lượt truy cập: 14635525
Người online: 106

Họ và tên: Nguyễn Văn Riễn

Tên thường gọi: Linh mục Nguyễn Văn Riễn

Ngày sinh: 20/12/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã An Tràng, huyện Quỳnh Phụ, , Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thần học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Linh mục, Chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse Giáo phận Phú Cường, Ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương

Nơi làm việc: Nhà thờ Thánh Giuse, tỉnh Bình Dương

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011-2016