Lượt truy cập: 14266713
Người online: 67

Họ và tên: Nguyễn Văn Khánh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Khánh

Ngày sinh: 19/9/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kỹ sư Xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Trung tướng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày vào đảng: 20/3/1981

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không