Lượt truy cập: 14862232
Người online: 84

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hồng

Ngày sinh: 8/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - NiuDilân

Nơi làm việc: Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Ngày vào đảng: 10/9/1982

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không