Lượt truy cập: 12650289
Người online: 129

Họ và tên: Phạm Trọng Nhân

Tên thường gọi: Phạm Trọng Nhân

Ngày sinh: 20/3/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Luông, huyện Gò Công , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên vật liệu và xây dựng Bình Dương

Nơi làm việc: Công ty TNHH Một thành viên vật liệu và xây dựng Bình Dương

Ngày vào đảng: 15/8/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không