Lượt truy cập: 12620856
Người online: 87

Họ và tên: Mai Thế Trung

Tên thường gọi: Mai Thế Trung

Ngày sinh: 27/9/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bình Dương; Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 5/8/1974

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không