Lượt truy cập: 12639534
Người online: 109

Họ và tên: Lê Hữu Phước

Tên thường gọi: Lê Hữu Phước

Ngày sinh: 28/2/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tương Bình Hiệp, thành phố Thủ Dầu Một , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Cử nhân Quản lý văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 4/7/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không