Lượt truy cập: 12703297
Người online: 104

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Đáng

Tên thường gọi: Huỳnh Ngọc Đáng

Ngày sinh: 26/4/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ sử học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bình Dương, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 31/7/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không