Lượt truy cập: 12640334
Người online: 190

Họ và tên: Phương Hữu Việt

Tên thường gọi: Phương Hữu Việt

Ngày sinh: 1/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Phú Lương, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chủ tịch Hội hợp tác phát triển Kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam - LB Nga, Ủy viên Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: 34B Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 7/5/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không