Lượt truy cập: 12626034
Người online: 201

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hồng

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hồng

Ngày sinh: 8/6/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật Dân sự; Cử nhân Anh văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, 37 Hùng Vương, Ba Đình, Tp.Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không