Lượt truy cập: 14266751
Người online: 76

Họ và tên: Nguyễn Văn Thao

Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Thao

Ngày sinh: 26/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 25/1/1991

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Công văn số 126/VP ngày 11/7/2019 của VP Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương thông báo thay đổi thông tin của ĐBQH.