Lượt truy cập: 14862272
Người online: 87

Họ và tên: Phạm Trọng Nhân

Tên thường gọi: Phạm Trọng Nhân

Ngày sinh: 20/3/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Tài chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 15/8/1998

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không