Lượt truy cập: 14266582
Người online: 47

Họ và tên: Trần Văn Nam

Tên thường gọi: Trần Văn Nam

Ngày sinh: 30/8/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cao cấp Thanh vận

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bình Dương

Ngày vào đảng: 3/10/1986

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Bình Dương khóa V nhiệm kỳ 1994-1999, khóa VI nhiệm kỳ 1999-2004, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016