Lượt truy cập: 14434265
Người online: 102

Họ và tên: Trương Thị Bích Hạnh

Tên thường gọi: Trương Thị Bích Hạnh

Ngày sinh: 28/10/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 27/10/2006

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không