Lượt truy cập: 14635438
Người online: 183

Họ và tên: Nguyễn Văn Dành

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Dành

Ngày sinh: 11/11/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát , Bình Dương

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Thị ủy Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Ngày vào đảng: 6/1/1995

Đoàn ĐBQH: Bình Dương

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không