Lượt truy cập: 14098369
Người online: 93

Họ và tên: Đặng Thế Vinh

Tên thường gọi: Đặng Thế Vinh

Ngày sinh: 27/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ngày vào đảng: 8/1/1993

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 31/101/2017, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Thế Vinh giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/11/2017.