Lượt truy cập: 12626298
Người online: 267

Họ và tên: Nguyễn Văn Tính

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Tính

Ngày sinh: 15/3/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường An Hòa, quận Ninh Kiều , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 23/9/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không