Lượt truy cập: 12705237
Người online: 104

Họ và tên: Phạm Hồng Phong

Tên thường gọi: Phạm Hồng Phong

Ngày sinh: 22/4/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Trị A, huyện Long Mỹ , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, Cử nhân Quản lý kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 30/10/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không