Lượt truy cập: 12652771
Người online: 232

Họ và tên: Huỳnh Minh Chắc

Tên thường gọi: Huỳnh Minh Chắc

Ngày sinh: 30/7/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ba Trinh, huyện Kế Sách , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Sĩ quan Chỉ huy, Tham mưu cao cấp- binh chủng hợp thành

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày vào đảng: 3/2/1974

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (2004-2011)