Lượt truy cập: 12639439
Người online: 106

Họ và tên: Đặng Thế Vinh

Tên thường gọi: Đặng Thế Vinh

Ngày sinh: 27/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày vào đảng: 8/1/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH tỉnh Long An về Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết 197/TB-BCTĐB