Lượt truy cập: 12648800
Người online: 205

Họ và tên: Mai Xuân Hùng

Tên thường gọi: Mai Xuân Hùng

Ngày sinh: 8/4/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ, Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - 37 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/12/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011