Lượt truy cập: 12655068
Người online: 111

Họ và tên: Lê Hồng Tịnh

Tên thường gọi: Lê Hồng Tịnh

Ngày sinh: 12/6/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý hành chính công, Thạc sĩ Quản lý nhà nước, Kỹ sư hệ thống điện

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 26/3/1996

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không