Lượt truy cập: 14086136
Người online: 88

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Thủy

Ngày sinh: 10/3/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Bình, huyện Thới Lai , TP Cần Thơ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Sử học chuyên ngành lịch sử Đảng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 1/1/1994

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2004-2011