Lượt truy cập: 14478469
Người online: 102

Họ và tên: Huỳnh Thanh Tạo

Tên thường gọi: Huỳnh Thanh Tạo

Ngày sinh: 15/5/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày vào đảng: 9/1/1985

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016