Lượt truy cập: 14266747
Người online: 73

Họ và tên: Phạm Hồng Phong

Tên thường gọi: Phạm Hồng Phong

Ngày sinh: 22/4/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Trị A, huyện Long Mỹ , Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Quản lý kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Thẩm phán cao cấp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày vào đảng: 30/10/1992

Đoàn ĐBQH: Hậu Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không