Lượt truy cập: 12618561
Người online: 97

Họ và tên: Nguyễn Tấn Vạn

Tên thường gọi: Nguyễn Tấn Vạn

Ngày sinh: 22/12/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Hưng, huyện Cái Nước , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 4/6/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không