Lượt truy cập: 12646934
Người online: 91

Họ và tên: Võ Thị Hồng Thoại

Tên thường gọi: Võ Thị Hồng Thoại

Ngày sinh: 26/11/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 4/6/1976

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không