Lượt truy cập: 12618602
Người online: 91

Họ và tên: Huỳnh Minh Hoàng

Tên thường gọi: Huỳnh Minh Hoàng

Ngày sinh: 5/2/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ nông nghiệp, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 24/2/1995

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016