Lượt truy cập: 12617833
Người online: 90

Họ và tên: Trương Minh Chiến

Tên thường gọi: Trương Minh Chiến

Ngày sinh: 15/5/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bạc Liêu

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 1/7/1975

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh V, VI, VII, VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016