Lượt truy cập: 12620784
Người online: 144

Họ và tên: Lê Quang Huy

Tên thường gọi: Lê Quang Huy

Ngày sinh: 19/9/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vân Canh, huyện Hoài Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin, Kỹ sư xây dựng dân dụng

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/9/1999

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không