Lượt truy cập: 13177547
Người online: 130

Họ và tên: Lê Tấn Tới

Tên thường gọi: Lê Tấn Tới

Ngày sinh: 4/4/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 12/6/1993

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 21/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 598/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu