Lượt truy cập: 14106984
Người online: 62

Họ và tên: Lê Tấn Tới

Tên thường gọi: Lê Tấn Tới

Ngày sinh: 4/4/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thành, thành phố Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Đại học Cảnh sát nhân dân

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 12/6/1993

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011 - 2016

Phụ chú: Ngày 21/11/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 598/NQ-UBTVQH14 về việc phê chuẩn Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Bạc Liêu