Lượt truy cập: 14428733
Người online: 63

Họ và tên: Nguyễn Huy Thái

Tên thường gọi: Nguyễn Huy Thái

Ngày sinh: 13/3/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Như Hòa, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu

Ngày vào đảng: 13/11/1993

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016