Lượt truy cập: 14266719
Người online: 70

Họ và tên: Lê Minh Khái

Tên thường gọi: Lê Minh Khái

Ngày sinh: 10/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long , Bạc Liêu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kế toán kiểm toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Thanh tra Chính phủ

Ngày vào đảng: 14/8/1990

Đoàn ĐBQH: Bạc Liêu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Đã được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ tại nghị quyết số 47/2017/QH14 tại kỳ họp thứ 4, thôi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu từ ngày 1/5/2018 (văn bản số 790-CV/ĐĐQH14 ngày 13/4/2018 của Đảng đoàn Quốc hội)