Lượt truy cập: 14266710
Người online: 65

Họ và tên: Nguyễn Trường Giang

Tên thường gọi: Nguyễn Trường Giang

Ngày sinh: 7/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - EP

Nơi làm việc: Ủy ban pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 14/5/2001

Đoàn ĐBQH: Đắk Nông

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không