Lượt truy cập: 12626161
Người online: 192

Họ và tên: Điểu K` Rứ

Tên thường gọi: Điểu K` Rứ

Ngày sinh: 3/2/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mnông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Quảng Trực, huyện Tuy Đức , Đắk Nông

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Chỉ huy nghiệp vụ

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 23/5/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không