Lượt truy cập: 12646895
Người online: 63

Họ và tên: K` KRáh

Tên thường gọi: K` KRáh

Ngày sinh: 20/2/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mảng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Quảng Khê, huyện Đắkglong , Đắk Nông

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Hội đồng Dân tộc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông khóa XIII

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 20/10/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND huyện (2004-2011)

Phụ chú: Đã từ trần