Lượt truy cập: 12652544
Người online: 412

Họ và tên: Tôn Thị Ngọc Hạnh

Tên thường gọi: Tôn Thị Ngọc Hạnh

Ngày sinh: 18/12/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tịnh Ân, huyện Sơn Tịnh , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục, Đại học Sư phạm Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông khóa XIII , Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 10/12/1999

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa II(nhiệm kỳ 2011-2016)