Lượt truy cập: 12625921
Người online: 185

Họ và tên: Lê Diễn

Tên thường gọi: Lê Diễn

Ngày sinh: 16/4/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cát Lâm, huyện Phù Cát , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục; Cử nhân khoa học quân sự; Cử nhân Kinh tế ngoại thương

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông khóa XIII; Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông

Ngày vào đảng: 21/10/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa II