Lượt truy cập: 12640639
Người online: 283

Họ và tên: Nguyễn Đắc Vinh

Tên thường gọi: Nguyễn Đắc Vinh

Ngày sinh: 25/11/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quỳnh Dị, huyện Quỳnh Lưu , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 24/11/2003

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không