Lượt truy cập: 12640333
Người online: 192

Họ và tên: Trần Đình Long

Tên thường gọi: Trần Đình Long

Ngày sinh: 25/5/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Cử nhân hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 24/8/1973

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không